ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้ง

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่

เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้ง ประจำองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่

01 28 2020 08.58.36(1)

Print Friendly, PDF & Email
ข้ามไปยังทูลบาร์