ประกาศผลการสอบแข่งขันพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานขับรถขยะ

ประกาศผลการสอบแข่งขันพนักงานจ้างทั่วไป

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ เรื่อง ผลการสอบแข่งขันพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานขับรถขยะ ประกาศ ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562
รายละเอียดตามประกาศที่แนบมานี้ จึงขอเรียนให้ผู้สอบแข่งขันได้มารายงานตัวเพื่อเข้ารับการบรรจุเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ตามวันและเวลาราชการ 

 

Print Friendly, PDF & Email
ข้ามไปยังทูลบาร์