ประกาศผลสอบแข่งขัน พนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน

ประกาศผลสอบแข่งขัน พนักงานจ้างตามภารกิจ

ตามประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 เรื่อง การรับสมัครพนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 1 ตำแหน่ง ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ ได้ดำเนินการเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562 ถึงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 และดำเนินการสอบแข่งขันเรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562   องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ ขอประกาศผลการสอบแข่งขันเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ตามประกาศที่แนบมานี้

Print Friendly, PDF & Email
ข้ามไปยังทูลบาร์