ประกาศรับสมัครพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ เรื่อง รับสมัครพนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 1 อัตรา ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ด้วยองคืการบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ มีความประสงค์จะเปิดรับสมัครสอบแข่งขันพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน สามารถติดต่อสอบถามได้ ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ ในวันและเวลาราชการ รายละเอียดต่างๆ ตามประกาศรับสมัคร

Print Friendly, PDF & Email
ข้ามไปยังทูลบาร์