พิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒

พิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

นายวัชรพงศ์ ระดมสิทธิพัฒน์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ จ่าเอกพีระยศ วรรณเผือก ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ นำคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ข้าราชการ พนักงานลูกจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ พร้อมด้วยกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ สารวัตรฯ ตลอดจนประชาชนทุกหมู่เหล่า ร่วมในพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพรเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ ณ อาคารอเนกประสงค์ หอประชุมโรงเรียนชุมชนวัดสุเมธ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ทั้งนี้กระทรวงมหาดไทยมอบหมายให้ทางกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น จัดพิมพ์พระบรมฉายาลักษณ์พระราชทาน จำนวนกว่า ๒๓,๓๒๓,๐๐๐ ฉบับ เพื่อแจกให้กับประชาชนในครัวเรือนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์

Print Friendly, PDF & Email
ข้ามไปยังทูลบาร์