โครงการจิตอาสาพัฒนา 1 จังหวัด 1 ถนนเฉลิมพระเกียรติ

โครงการจิตอาสาพัฒนา 1 จังหวัด 1 ถนนเฉลิมพระเกียรติ

จ่าเอกพีระยศ วรรณเผือก ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ นำหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ พนักงานลูกจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ จัดกิจกรรม Big Cieaning Day ประจำเดือนมกราคม 2563 และกิจกรรมพัฒนาภูมิทัศน์รอบถนนสายเอเซีย 2 ฝั่ง ตามโครงการ 1 จังหวัด 1 ถนนเฉลิมพระเกียรติ โดยได้รับความร่วมมือจาก ฝ่ายปกคครองท้องที่ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยฯ แพทย์ สารวัตร และประชาชนจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. ร่วมกันทำความสะอาดตั้งแต่บริเวณ หน้าที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ อ.มหาราช จ.พระนครศรีอยุธยา ตลอดแนวเขตการรับผิดชอบ โดยในกิจกรรมครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนเป็นอย่างดี 

Print Friendly, PDF & Email
ข้ามไปยังทูลบาร์