งานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563

กิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563

นายวัชรพงศ์ ระดมสิทธิพัฒน์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ พนักงานลูกจ้างฯ จัดกิจกรรมเนื่องในวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2563 ในวันศุกร์ที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2563 ณ อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนชุมชนวัดสุเมธ โดยได้รับการสนับสนุนสิ่งของและทุนการศึกษาจากทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐและเอกชน โดยภายในงานมีการจัดกิจกรรมต่างๆพร้อมทั้งของรางวัลอีกมากมาย ตลอดจนมีการแสดงของนักเรียนโรงเรียนชุมชนวัดสุเมธ โดยในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563  พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้มอบคำขวัญวันเด็ก ความว่า “เด็กไทยยุคใหม่ รู้รักสามัคคี รู้หน้าที่พลเมืองไทย”

 

 

 

 

 

 

Print Friendly, PDF & Email
ข้ามไปยังทูลบาร์