ข้อมูลทั่วไป

ITA

ลิงก์แนะนำ


กิจกรรมข่าวสาร

1 2 3 9

ข่าวประชาสัมพันธ์

1 ตุลาคม 2563 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ เรื่อง การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ เพื่อสรรหาเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น รอบที่ 3
25 กันยายน 2563 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการรับสมัครและตรวจสอบเอกสารการสมัครอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น รอบที่ 3
25 กันยายน 2563 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น รอบที่ 3
25 กันยายน 2563 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ เรื่อง การรับสมัครอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น รอบที่3
18 กันยายน 2563 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ เรื่อง ประกาศใช้ขอบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
11 กันยายน 2563 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ เรื่องขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมการกำจัดผักตบชวาและกำจัดวัชพืชในแหล่งน้ำ ประจำปีงบประมาณ 2563

การจัดซื้อจัดจ้าง

18 กันยายน 2563 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ เรื่อง ประกาศผู้ชการเสนอราคา จัดซื้อจัดจ้างเรือท้องแบนไฟเบอร์กลาสขนาด 17 ฟุต พร้อมเครื่องยนต์แก๊สโซลีน ขนาดไม่น้อยกว่า 13 แรงม้า แบบหางยาวพร้อมอุปกรณ์พร้อมใช้งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23 กรกฎาคม 2563 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างขุดลอกบ่อน้ำโรงเรียนชุมชนวัดสุเมธ หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านใหม่ ปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 3,740 ลูกบาศก์เมตร
24 มิถุนายน 2563 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ส่งเสริมอาชีพตามแนวประชารัฐ(วัดธรรมรส) หมู่ที่ 2 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่
18 มิถุนายน 2563 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ เรื่อง การเสนอราคาในโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ส่งเสริมอาชีพตามแนวประชารัฐ (วัดธรรมรส) หมู่ที่ 2
10 มิถุนายน 2563 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ส่งเสริมอาชีพตามแนวทางประชารัฐ (วัดธรรมรส) หมู่ที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
10 มิถุนายน 2563 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ เรื่อง รายละเอียดการประกวดราคาก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ส่งเสริมอาชีพตามแนวทางประชารัฐ (วัดธรรมรส) หมู่ที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง e-GP

ระยะเวลาเปิดการเชื่อมโยงระบบ e-GP คือ 12.01 - 12.59 น. และ 17.01 - 08.59 น.

สถิติผู้เข้าใช้งาน

  • 15823ทั้งหมด:
  • 90วันนี้:
  • 134เมื่อวานนี้:
  • 752สัปดาห์ที่แล้ว:
  • 90ต่อเดือน:
  • 95ต่อวัน:
  • 0ออนไลน์ในขณะนี้:
  • 12 ตุลาคม 2018เริ่มนับ:

กิจกรรม/ข่าวสาร